Để hỗ trợ các gia đình tiếp tục tiêm vắc-xin theo lịch trong đại dịch COVID-19, Dịch vụ Chủng ngừa RCH vừa mở phòng khám lái xe tiêm chủng của riêng mình. Các biện pháp phòng ngừa bổ sung đã được thực hiện để đảm bảo an toàn cho tất cả bệnh nhân, gia đình và nhân viên. Tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế vẫn là một dịch vụ thiết yếu trong thời gian này và việc cập nhật lịch tiêm chủng được khuyến khích.

The drive-through clinic will operate on Tuesdays and Wednesdays from 9am – 1pm until September 15. 

Đặt trước cho phòng khám lái xe qua là bắt buộc và có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với nhóm tiêm chủng qua đây liên kết.